budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 87-418/2020-01

16. март2020. године

Житорађа

 

ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕСЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ОДРЖАНЕ 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ РАДА У 06.30 ЧАСОВА

 

Седница је одржана у малој сали Скупштине општине Житорађа.

Седницу је отворио и њеним радом руководио Иван Станојевић, председник општине, односно командант Штаба.

Од 11. чланова Штаба седници су присуствовали Иван Станојевић командант, Саша Цекић заменик команданта,Милан Станковић, Радисав Пертовић вд директор ЈП за изградњу, Слободан Јанковић директор ЈКП-а, Љубиша Филиповић директор центра за социјални рад, Александар Станковић дир. Дома здравља као и сви директори јавних предузећа.

Записник са седнице води Милан Станковић, радник у Општинској управи општине Житорађа.

Пошто је утврђено да кворум за рад седнице постоји, приступило се усвајању дневног реда.

Након усвајања дневног реда прешло се на рад по следећем дневном реду.

Read more...

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Број 87-419/2020-01

16. март2020. године

Житорађа

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА

Након одржане ванредне седнице општинског штаба доносе се следеће мере:

Read more...

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-6/2020-03 од 06.03.2020године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Житорађа за 2020. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКАУПРАВА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Бр. 208-7/2020-02

Датум: 12.05.2020. год.

ЖИТОРАЂА

На основу члана 14. Став 1. и чл. 15. и 21. Закона o јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 104/09 и 99/11 и Тач. 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС„ Бр. 15/12 И 88/18), Општинска управа општине Житорађа

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Део јединственог бирачког списка за територију општине Житорађа изложен је у седишту општинске управе Житорађа, ул. Топлички Хероји 53, приземље Општине, канцеларија бр. 1

Read more...

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020

glasanje

Општинска изборна комисија Житорађа је на седници одржаној дана 04.03.2020. године прописала обрасце потребне подносиоцима изборних листи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Житорађа.

 

Обрасци се могу преузети испод:


Одлука о прописивању образаца за изборе 2020.

01 - СО изборна листа

02 - СО овлашћење за подношење изборне листе

03 - СО сагласност носиоца изборне листе за кандидата

04 - СО изјава о прихватању кандидатуре

05 - СО Шаблон за проверу потписа РИК

Упутство за попуњавање обрасца 05 СО Шаблон

07 - СО списак бирача који подржавају изборну листу

08 - СО изјава бирача да подржава кандидата

Пословник о раду ОИК


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.