budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

У вези Позива за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину, обавештавају се заинтересовани да ће Писарница Општинске управе општине Житорађа радити у суботу 12. јуна 2021. у времену од о7-оо-15.оо сати.

Потенцијални Подносиоци пријаве додатне информације могу добити на број 063/371 109.

Подсећамо Подносиоце пријаве да је 12. јун 2021. задњи дан за подношење пријава.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АНГАЖОВАЊЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ВАГУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-28/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 11.06.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-27/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 08.06.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СНИМАЊЕ КТП-а ЗА КАНАЛСКУ МРЕЖУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-25/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 10.06.2021. године

На основу чл. 27b. ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021. годину, број 320-1121/2021-01 Скупштине општине Житорађа од 12. маја 2021. године уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број:320-00-04461/2021-09 од 05.05.2021. председник општине Житорађа, дана 04.06.2021. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа за 2021. годину

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.