budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/48 од 17.04.2015. године, расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 за подношење пријава за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглих лица са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз набавку грађевинског материјала

Read more...

ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ РАДОВА - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

sneg-na-putevima-x1 20120206120528

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-3/2015-01 (1) од 10.08.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2015/2016 г.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал Јавних набавки ради евентуалних питања, одговора или измена Конкурсне документације.


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

nekorisceno zemljiste

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.Лист града Ниша“ број17/2007), председник општине дана 27.07.2015. године донео

 ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

asfaltiranje

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-9/2015-03(3) од 10.08.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга- Набавка услуга - израда идејног пројекта за асфалтирање улица у насељима Јасеница, Вољчинац, Бадњевац, Речица, Лукомир, Извор, Држановац, Подина, Житорађа на територији општине Житорађа.

Позив заподношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портај Јавних набавки због евентуалних питања и одговора или измена и допуна конкурсне документације.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-2/2015-01 (1) од 23.07.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате ПОРТАЛ ЈН ради евентуалних питања, измена и допуна конкурсне документације.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.