budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - КРЧЕЊЕ ШУМА

sume u srbiji

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- набавка радова на крчењу напуштених воћних засада и растиња у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОДВОДЊАВАЊУ

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-4/2015-01 (1) од 19.10.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађао бјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење пољских путева и радови на одводњавању у комасацином подручју за део КО Вољчинац


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања и одговора, као и евентуалних измена Конкурсне документације.

Измењена Конкурсна документација

Одговори на постављена питања

Питање и одговор

Питања и одговори

Одлука о додели уговора се може преузети ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

grb-opstine-zitoradja

Нa основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга - израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа, бр. 404-10/2015-03 (3) од 11.09.2015. године,

 Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Заинтересовани понуђачи треба да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења или измене конкурсне документације.

Одлука о додели уговора, 09.10.2015. Обавештење о закљученом уговору.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр.404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - набавка услуга израда пројеката за извођење (ПЗИ) за побољшање енергетске ефикасности зграде основне школе „Топлички хероји„ у Житорађи и зграде основне школе зграде у Пејковцу


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, обавештења или измена Конкурсне документације.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи за економско оснаживање породица избелица кроз доходовне активности, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/256 од 19.08.2015. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за економско оснаживање избеглих лица, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз доходовне активности


Позив се може преузети ОВДЕ.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.