budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ПРОГРАМ ПОПИСА ПО ЗОНАМА

zitoradja-srednji-grb

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Општине Житорађа, у складу са својим овлашћењима а на основу члана 7. Закона о озакоњењу ("Сл.гласник - РС бр. 96/2015"), доноси

 

ПРОГРАМ

 Пописа по зонама и целинама у поступку озакоњења нелегалне градње на територији СО Житорађа

Документ се може преузети ОВДЕ


НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА 2016.

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-2/2016-03(3) од 21.01.2016. године,

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА,Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа за 2016. годину


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Обевештење о закљученом уговору


ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/15) и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 80/08, 36/13 и 4/15),

Скупштина општине Житорађа на седници одржаној 20. децембра 2015. године, донела је

 О Д Л У К У

о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2015. годину


Одлука се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-1/2016-03(3) од 15.01.2016. године,  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка енергената за грејање за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда и измењена конкурсна документација се могу преузети на Порталу Јавних набавки


ЈАВНИ ПОЗИВ - ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

geodetski poslovi

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр. 404-12/2015-01(1) од 05.11.2015. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- геодетско техничких радова за потребе комасације у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Измењена Конкусрна документација и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.