budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

policijski auto

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-6/2016-03 од 28.03.2016. године,

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 

објављује

 

ПОЗИВ

 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-Набавка возила за саобраћајну полицију општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


КОНКУРС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016 годину („Службени лист града Ниша“, број 101/2015), председник општине Житорађа расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа у 2016. години

Текст конкурса се може преузети ОВДЕ

Образац пријаве пројекта

Буџет пројекта

Наративни и финансијски извештај

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

ulicna-rasveta

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/15, и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енергије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-2-1/2016-01 од 18.03.2016. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – електричне енергије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација се могу преузети ОВДЕ

 Одлука о додели уговора.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима ("Сл. гл. РС" број 51/09 и 99/11), чланa 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.гласник РС“ бр. 8/12 и 94/2013) и у складу са чланом 7. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Житорађа за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Житорађа, члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр 80/08) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016. годину („Службени лист града Ниша“ бр. 101/15)

 ПРЕДЕДНИК ОПШТИНЕ

расписуjе

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА У 2016. г.

 

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА за 2016.

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 01-162/16 од 09.03.2016. године,

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 1б, 18412 Житорађа

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за

2016. годину


Позив и Конкурсна документација се могу преузети на Порталу јавних набавки.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.