budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

nekorisceno zemljiste

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.Лист града Ниша“ број17/2007), председник општине дана 27.07.2015. године донео

 ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-2/2015-01 (1) од 23.07.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате ПОРТАЛ ЈН ради евентуалних питања, измена и допуна конкурсне документације.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр. 404-7/2015-03(3) од 05.06.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – услуга мобилне телефоније


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Документација везана за овај позив се може преузети на Порталу јавних набавки. Молимо заинтересоване понуђаче да прате ток набавке на Порталу јавних набавки због питања, одговора и евентуалних измена Конкурсне документације.

На Порталу јавних набавки, 22.06.2015. године, објављено је Обавештење о продужетку рока за достављање понуда и измењена Конкурсна документација.

Обавештење о обустави поступка набавке.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-3/2015-01(1) од 03.07.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Документација је доступна и на Порталу јавних набавки


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-6/2015-03(3) од 07.01.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга -израда пројектне документације за уређај за пречишћавање (деманганизацију) воде из бунара у Јасеници и Извору и објеката за смештај опреме и уређаја.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.