budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ - ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

geodetski poslovi

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр. 404-12/2015-01(1) од 05.11.2015. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- геодетско техничких радова за потребе комасације у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Измењена Конкусрна документација и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - КРЧЕЊЕ ШУМА

sume u srbiji

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- набавка радова на крчењу напуштених воћних засада и растиња у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр.404-8/2015-03(3) од 10.08.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - набавка услуга израда пројеката за извођење (ПЗИ) за побољшање енергетске ефикасности зграде основне школе „Топлички хероји„ у Житорађи и зграде основне школе зграде у Пејковцу


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, обавештења или измена Конкурсне документације.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОДВОДЊАВАЊУ

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-4/2015-01 (1) од 19.10.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађао бјављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење пољских путева и радови на одводњавању у комасацином подручју за део КО Вољчинац


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања и одговора, као и евентуалних измена Конкурсне документације.

Измењена Конкурсна документација

Одговори на постављена питања

Питање и одговор

Питања и одговори

Одлука о додели уговора се може преузети ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

grb-opstine-zitoradja

Нa основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга - израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа, бр. 404-10/2015-03 (3) од 11.09.2015. године,

 Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга – Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Житорађа


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Заинтересовани понуђачи треба да прате и Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења или измене конкурсне документације.

Одлука о додели уговора, 09.10.2015. Обавештење о закљученом уговору.
eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.