budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број: 80/2008, 36/2013 и 4/2015), члана 25. ст. 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“ број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), члана 24. ст. 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о Буџету општине Житорађа за 2017. годину („Службени лист града Ниша“ број: 152/2016) и предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2017. годину, председник општине Житорађа, дана 03.10.2017. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава из Буџета општине Житорађа којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине житорађа за 2017.годину

Решење се може преузети ОВДЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 21/2016), Жалбена комисија општине Житорађа, дана 04. октобра 2017. године, донела је

 ПОСЛОВНИК

О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Пословник о раду жалбене комисије се може преузети ОВДЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛАНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

Објављено Четвртак, 21. септембар 2017. године

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Read more...

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МЗ ВОЉЧИНАЦ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац бр. 404-2-14/2017-01 од 29.09.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на изградњи игралишта за мале спортове у МЗ Вољчинац

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКИ РАДОВИ У КО ВОЉЧИНЦЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова-геодетско-технички радови у КО Вољчинац бр. Одлуке 404-2-13/2017-01 од 11.09.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – геодетско технички радови у КО Вољчинац

 Позив и конкурсна се могу преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.