budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 У току је припрема Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа за 2018. годину. Позивамо заинтересовану јавност да учествују у креирању Програма и дају своје мишљење или конкретне предлоге за унапређење и заштиту животне средине.

 Своје предлоге можете доставити до 05.12.2017. године, на e-адресу општине Житорађа This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или лично у канцеларији број 22.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕНА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга израда пројектне документације (идејно решење, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за изградњу базена са пратећим садржајима у Житорађи бр. oдлуке 404-2-15/2017-01 од 03.11.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – израда пројектне документације за изградњу базена са пратећим садржајима у Житорађи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017 Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 12.10.2017. године, донео

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16),

Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

 КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2017/2018 годину


I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађа најмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2017/2018. годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Житорађа, Одељење за привреду и финансије објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је надлежни орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пренаменa објекта у оквиру фабричког комплекса фабрике „Soylemez – rubber & plastic“,  на катастарској парцели број 5300/67, КО Житорађа,  носиоца пројекта „Soylemez – rubber & plastic“, решењем број 501-1155 од 06.10.2017. год.

 

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.10.2017. год, у канцеларији број 22.

 

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду  у року од 30 дана од дана објављивања обавештења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку

 

Начелник општинске управе

Зоран Сталевић

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.