budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

НАЛЕД, у оквиру пројекта „Подршка имплементацији система за електронско издавање грађевинских дозвола у локалним самоуправама које учествују у програму Европског ПРОГРЕС-а“ подржаног од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије а преко програма Европски ПРОГРЕС, организује инфо дан за подносиоце захтева за електронске дозволе за градњу.

Инфо дан је намењен грађевинским инжењерима, архитектама, пројектантима и осталим подносиоцима захтева за дозволе за грађење кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП). Инфо дан учесницима даје прилику да одговоре на дилеме у вези са форматом и садржајем техничке документације која се прилаже уз захтеве, као и да са тренерима прођу кроз практични део подношења захтева у ЦЕОП систему.

Инфо дан се одржава у Бујановцу, у среду 07.12.2016. у просторијама Економског факултета, ул. Карађорђа Петровића бб, Бујановац, са почетком од 11:00 сати.

 

Молимо Вас да се пријавите за инфо дан путем сајта Инжењерске коморе или путем е-адресе This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Напомена: Присуствовање инфо дану је бесплатно.

Инжењерска комора Србије бодоваће присуствовање инфо дану са 5 поена за чланове ИКС-а.


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УГРАДЊИ УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ БУНАРА У ЈАСЕНИЦИ И ИЗВОРУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-2-3/2016-01 од 07.11.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – радови на уградњи уређаја за пречишћавање (деманганизацију ) воде из бунара у Јасеницу и Извору


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Такође, моле се заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања и одговора и евентуалних измена Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлика о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016), ступио је на снагу 9. марта 2016. године а примењује се од 01. јуна 2016. године, изузев одредаба члана 9, 103 и члана 207. који се примењују почев од 08.06.2016. године.

У вези примене, обавештавамо Вас о значајним новинама које су предвиђене одредбама овог закона односно:

-          Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" број 117/2016), председник општине Житорађа дана 15. новембра 2016. године донео је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

Read more...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8 Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа бр. 612-1713/16-01 од 09.10.2016. године, Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2016/2017 годину


I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

 Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком СО Житорађа, бр. 612-1713/16-01 од 09.10.2016. године, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађанајмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2016/2017 годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.