budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-994/20-01

Датум: 01.07.2020. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 87-860/2020-01 од 24.06.2020. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 01.07.2020. године до 31.07.2020. године.


Read more...

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

glasanje

Општинска изборна комисија Житорађа, на седници одржаној 22.06.2020. године утврђује прелиминарне резултате избора за одборнике Скупштине општине Житорађа

Прелиминарни резултати

ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

glasanje

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 013-13-106/2020

Дана: 09.06.2020. године

Житорађа

 

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 аутентично тумачење и 68/20), члана 15. Пословника Општинске изборне комисије Житорађа, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ

О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21.ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Одлука о боји гласачког листића и контролног листа

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

zitoradja-srednji-grb

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, на основу члана 24. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр.44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-792/2020-01 од 10.06.2020. године, расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за прикупљање понуда ради издавања у закуп пословног простора на купалишном комплексу у Житорађи

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

glasanje

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија, на седници одржаној дана 09.06.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

I

                        Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Житорађа, на изборима расписаним за 21. јун 2020. године, и то:

Збирна изборна листа кандидата за одборнике СО Житорађа

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.