budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola
Print

Грађевинске дозволе

р.бр.

Подносилац захтева, адреса

Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
 1  Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа  Демић Дејан, Милоша Обилића 19, Житорађа  2957, КО Житорађа  кат. А, класа 111, становање  документ
 2  "Лабраго" Војводе Степе 16, Житорађа  "Лабраго" Војводе Степе 16, Житорађа  100, КО Каре

 документ

 3  Вељковић Иван  Вељковић Иван  1529/1,1395,1396,1608/1,
1607/1,1606/5,1529/1, КО Грудаш
 документ
 4  Митић Милан  Митић Милан  5171, КО Житорађа

 111011, катег. А, стамбени

 документ
 5 Миладиновић Ђорђе  Миладиновић Ђорђе  3405/1, 3405/2, КО Житорађа  111011  документ
 6  Демић Стеван, Кожинце  Демић Стеван, Кожинце  535/5 КО Житорађа  1111011, катег. А документ
 7  Јанковић Срђан  Јанковић Срђан  12169 КО Житорађа  111011 катег. А  Документ
8 МЗ Вољчинац МЗ Вољчинац 122011, катег. Б Документ
 9  "Лабраго" Војводе Степе 16, Житорађа  "Лабраго" Војводе Степе 16, Житорађа  61/2 КО Каре  Документ

 10.  "Лабраго" Војводе Степе 16, Житорађа, 61/2, 63, 1230, 66, 100, 1220, 112, КО Каре, документ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.