Print

Буџет општине

Буџет Општине Житорађа за 2020. годину

________________________________________________________________

6. Ребаланс буџета Општине за 2019.

5. Ребаланс буџета Општине за 2019.

4. Ребаланс буџета Општине за 2019.

Завршни рачун за 2018.

Одлука о завршном рачуну за 2018.

3. ребаланс буџета Општине за 2019.

2. ребаланс буџета Општине за 2019.

1. ребаланс буџета Општине за 2019.

Одлука о буџету Општине Житорађа за 2019. годину

_________________________________________________________________

9. ребаланс буџета Општине за 2018.

5. ребаланс буџета Општине за 2018.

4. ребаланс буџета Општине за 2018.

3. ребаланс буџета Општине за 2018.

2. ребаланс буџета Општине за 2018.

1. ребаланс буџета Општине за 2018.

Завршни рачун за 2017.

Одлука о буџету Општине за 2018. годину

_________________________________________________________________

8. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

5. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

4. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

3. ребаланс буџета Општине за 2017. годину

Одлука о буџету Општине за 2017. годину

_________________________________________________________________

Одлука о 4. ребалансу буџета општине за 2016. годину

Одлука о 3. ребалансу буџета општине за 2016. годину

Одлука о 2. ребалансу буџета општине за 2016. годину

Одлука о 1. ребалансу буџета општине за 2016. годину

Одлука о буџету Општине Житорађа за 2016. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине за 2015. годину

Одлука о 5. ребеалнасу буџета општине за 2015. годину

Одлука о 4. ребалансу буџета општине за 2015. годину

Одлука о 3. ребалансу буџета општине за 2015. годину

Одлука о 2. ребалансу буџета општине за 2015. годину

Одлука о 1. ребалансу буџета Општине за 2015. годину

Одлука о буџету Општине за 2015. годину.

Завршни рачун за 2014. годину.

Одлука о петом ребалансу буџета Општине за 2014. годину

Одлука о четвртом ребалансу буџета Општине за 2014. годину

Одлука о трећем ребалансу за 2014. годину

Одлука о другом ребалансу буџета за 2014.

Одлука о буџету општине Житорађа за 2014. годину

Одлука о буџету општине Житорађа за 2013. годину

Одлука о буџету општине Житорађа за 2012. годину

Други ребаланс буџета за 2012. годину