Print
Петак, 12 Фебруар 2021

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број: 404-25-03/2021-03, 404-25-04/2021-03 и 404-25-05/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 11.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА