Print
Среда, 10 Фебруар 2021

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ОГРАДЕ НА ФУДБАЛСКОМ СТАДИОНУ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-02/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 09.02.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА