Print
Понедељак, 01 Фебруар 2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа Општине Житорађа

Топлички хероји 53, Житорађа

Број 404-25-01/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 29.01.2021. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„) и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 29.01.2021. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА