Print
Понедељак, 28 Децембар 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа

Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр 53, Житорађа

Број 404-25-26/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум28.12.2020. године

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 28.12.2020.године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА