Print
Петак, 27 Новембар 2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

zitoradja-srednji-grb

Општинска управа Општине Житорађа

Ул. Топлички хероји бр 53

Председник Житорађа

Број 404-25-22/2020-03 (набавка испод лимита)

Датум 23.11.2020. године

 

На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„), и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 20.11.2020године, председник општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА