Print
Среда, 08 Јануар 2020

НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОУ ЗА 2020.

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2020-0од 08.01.2020године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавкудобара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2020.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору