Print
Четвртак, 12 Децембар 2019

КОНКУРС ЈП за уређење Житорађа

logo hala web

На основу Решења о попуњавању радног места путем конкурса у Јавном предузећу за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа, број 204/2019 од 12.12.2019. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6426/2019 од 26.06.2019. године, Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа оглашава

КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 I  Послодавац код кога се радно место попуњава:

Јавно предузеће за уређење и одржавање јавних објеката и површина Житорађа у Житорађи, ул.Светосавска бр.25, 18412 Житорађа.

II   Радно место које се попуњава:

 Пословођа изградње нових и враћања у првобитно стање оштећених објеката и јавних површина - 1 извршилац на неодређено време

Конкурс се коже преузети ОВДЕ