Print
Среда, 23 Октобар 2019

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

logo biblioteka

На основу Одлуке о попуњавању радног места путем конкурса у Народној библиотеци „Житорађа“ број 128/2019 од 16.10.2019. године, Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 50 од 23.03.2018. године и измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Житорађа“ бр. 63 од 10.05.2019. године и број. 116 од 12.09.2019. године Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-9587/2019 од 27.09.2019. године, Народна библиотека Житорађа оглашава

 КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс

Решење о попуњавању радног места