Print
Петак, 20 Септембар 2019

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА У МЗ ДУБОВО


zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03, бр. од 19.09.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Радова - Радови на санацији продајног простора у месној заједници Дубово ЈН број 404-25-13/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација