Print
Понедељак, 04 Март 2019

НАБАВКА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-6/2019-03 од 04.03.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка електричне енергије за потребе општинске управе општине Житорађа за 2019. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора