Print
Четвртак, 10 Јануар 2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА НАДЗОРА

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга - вршење стручног надзора над радовима - изградња купалишног комплекса у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-02/2019-03 од 09.01.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -вршење стручног надзора над радовима- изградња купалишног комплекса у општини Житорађа.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору