Print
Уторак, 25 Децембар 2018

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

zitoradja-srednji-grb

Додатни радови на изградњи атмосферске канализационе мреже у насељу Лукомир и Подина

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору