Print
Петак, 04 Мај 2018

НАБАВКА ЦЕНТРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, прва фаза

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-25-6/2018-01 од 04.05.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – набавка централног информационог система, прва фаза, за општину Житорађа

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора