Print
Четвртак, 22 Фебруар 2018

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ЖИТОРАЂА за 2018.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-25-4/2018-03 од 21.02.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2018. годину

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору