Print
Петак, 30 Јун 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У ЖИТОРАЂИ

asfaltiranje

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка набавке радова на реконструкцији Железничке улице и улице цара Душана у Житорађи бр. 404-2-2/2017-01 од 26.06.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији улица у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору