Print
Петак, 26 Август 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ ЗА РАДОВЕ НА КРПЉЕЊУ УДАРНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-9/2016-01 од 24.08.2016. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- крпљење ударних рупа на локалним путевима на територији општине Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања, одговора или измене Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору