Print
Четвртак, 26 Мај 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЗА 2016. годину

rakete

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-8/2016-01 од  25.05.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо понуђаче да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења и измена Конкурсне документације.