Print
Среда, 11 Мај 2016

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УВОЂЕЊА, ПОБОЉШАЊА ИЛИ ПРОШИРЕЊА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У НОВИНСКИМ МЕДИЈИМА КОЈИ СЕ ДИСТРИБУИРАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА