Print
Петак, 01 Април 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

policijski auto

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-6/2016-03 од 28.03.2016. године,

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 

објављује

 

ПОЗИВ

 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-Набавка возила за саобраћајну полицију општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ