Print
Понедељак, 25 Јануар 2016

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА 2016.

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. и чл. 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-2/2016-03(3) од 21.01.2016. године,

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА,Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа за 2016. годину


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Обевештење о закљученом уговору