Print
Петак, 15 Јануар 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-1/2016-03(3) од 15.01.2016. године,  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка енергената за грејање за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда и измењена конкурсна документација се могу преузети на Порталу Јавних набавки