Print
Петак, 25 Децембар 2015

ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/15) и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 80/08, 36/13 и 4/15),

Скупштина општине Житорађа на седници одржаној 20. децембра 2015. године, донела је

 О Д Л У К У

о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2015. годину


Одлука се може преузети ОВДЕ