Print
Петак, 06 Новембар 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ - ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

geodetski poslovi

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова бр. 404-12/2015-01(1) од 05.11.2015. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- геодетско техничких радова за потребе комасације у КО Вољчинац, општина Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Измењена Конкусрна документација и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда