Print
Четвртак, 20 Август 2015

ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

asfaltiranje

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-9/2015-03(3) од 10.08.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга- Набавка услуга - израда идејног пројекта за асфалтирање улица у насељима Јасеница, Вољчинац, Бадњевац, Речица, Лукомир, Извор, Држановац, Подина, Житорађа на територији општине Житорађа.

Позив заподношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портај Јавних набавки због евентуалних питања и одговора или измена и допуна конкурсне документације.