Print
Понедељак, 27 Јул 2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

atarski put

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку извођења радова бр. 404-2/2015-01 (1) од 23.07.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате ПОРТАЛ ЈН ради евентуалних питања, измена и допуна конкурсне документације.