Print
Уторак, 12 Мај 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-6/2015-03(3) од 07.01.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга -израда пројектне документације за уређај за пречишћавање (деманганизацију) воде из бунара у Јасеници и Извору и објеката за смештај опреме и уређаја.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.