Print
Уторак, 28 Април 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

ulicna-rasveta

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку услуга електричне енергије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-1/2015-01 (1) од 24.04.2015. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку услуга – електричне енeргије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ. Документа су објављена и на Порталу јавних набавки.