Print
Петак, 17 Април 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 01-337/15 од 09.04.2015. године,

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји 10, 18412 Житорађа

                објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за 2015. годину


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки ради евентуалних измена или допуна Конкурсне документације.