Print
Среда, 11 Март 2015

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

pumpa gorivo

Нa основу члана 55, став 1. и члана 60. став. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-4/2015-03 од 11.03.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа у 2015. години


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ