Print
Петак, 27 Фебруар 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-3/2015-01 (3) од 24.02.2015. године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара канцеларијског материјала


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ

Документација се може преузети на Порталу јавних набавки.