Print
Петак, 20 Фебруар 2015

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА

pumpa gorivo

Нa основу члана 55, став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-2/2015-01-(3) од 18.02.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа у 2015. години

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ