Print
Понедељак, 30 Јун 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МИНИБУС ВОЗИЛА

minibus

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама НАРУЧИЛАЦ Општина Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа:

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА МИНИБУСА

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.