Print
Петак, 20 Јун 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-8/2014-01 од 19.06.2014. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

            објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


Дана 23. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна) и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење).

 Дана 24. јуна 2014. објављена је измена Конкурсне документације (Конкурсна), Обавештење о продужењу рока за достављање понуда (Обавештење), Додатна појашњења (Појашњења) и Одговори (Одговори).

Молимо заинтересоване да прате и Портал јавних набавки.